ORGONAFÚJTATÓK ÉS EGYÉB MAGASNYOMÁSÚ RADIÁL VENTILÁTOROK GYÁRTÁSA
 
SZÉCHENYI TERV
SZÉCHENYI TERV GINOP-2.1.8-17-2017-01220

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott: "Gyártó technológia fejlesztés a KÖNYVES és FIA Kft-nél. " (9061 Vámosszabadi 059/65. hrsz, Hild József utca 5.) címû GINOP-2.1.8-17-2017-01220 jelû pályázat a Támogató döntése alapján 10.438.040,- Ft összegû támogatást nyert el!
Kedvezményezett neve: KÖNYVES és FIA Orgonamotor-gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Támogatás intenzitása: 50%
Projekt tényleges befejezése: 2018.09.26.
Projekt bemutatása:
Vállalkozásunk újabb projektet valósított meg sikeresen a piaci pozíciója illetve a gyártási kapacitásának bôvítése és ez által új típusú termék gyártása céljából. Az újabb beruházás célja szorosan kapcsolódik az elôzô pályázatunk által beszerzésre került gyártó-termelô eszközökhöz. A projekt keretében beszerzésre kerülô eszközzel a jelenlegi gyártó tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó és azt egy komplex módon kiegészítve újabb típusú, innovatív egyedi alkatrészek gyártását (orgonafújtatókat és orgonákhoz egyedi szerszámokat, alkatrészeket) kezdtük meg. Vállalkozásunk egyedi szegmens piacra gyártja és fejleszti termékeit. Az általa teremtett hozzáadott érték nagyon jelentôs, a tervezéstôl a gyártásig tevékenysége mindent felölel. Célunk az eszközpark folyamatos bôvítése, technológiai korszerûsítése és mûködtetése mellett újabb és újabb egyedi típusú szerszámok gyártása.

Jelen pályázati konstrukció keretében a következô eszköz beszerzést valósítottuk meg:
1 db HAAS ST-10 Y típusú CNC eszterga gép.

A fejlesztés sikeresen befejezôdött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Az üzembeállított új eszköz hatékonysága minôségben és a gyártási kapacitás növekedésében is mérhetô. Ez a minôség biztosítja a cég piacképességét, költséghatékony mûködését és versenyképességét is garantálja.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a KÖNYVES és FIA Kft. beruházásához nyújtott támogatásának összege: 10.438.040,- Ft.

http://www.szechenyi2020.hu/

SZÉCHENYI TERV GINOP-1.2.2-16-2017-00953

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott: " Kapacitásbôvítés a KÖNYVES és FIA Kft-nél. " (9061 Vámosszabadi 059/65. hrsz, Hild József utca 5.) címû GINOP-1.2.2-16-2017-00953 jelû pályázat a Támogató döntése 16.697.125,- Ft összegû támogatást nyert el!
Kedvezményezett neve: KÖNYVES és FIA Orgonamotor-gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a KÖNYVES és FIA Kft. beruházásához nyújtott támogatásának összege: 16.697.125,- Ft.
Támogatás mértéke: 45%-os támogatottságú.
Projekt tartalmának bemutatása:
A KÖNYVES és FIA Kft. 2003-ban alakult családi vállalkozás, fô profilja egyedi szerszámok, alkatrészek gyártása orgonákhoz, orgonafújtatókhoz. Vállalkozásunk egyedi szegmens piacra gyártja és fejleszti termékeit. Az általa teremtett hozzáadott érték nagyon jelentôs, a tervezéstôl a gyártásig tevékenysége mindent felölel. A folyamatos fejlôdést szem elôtt tartva célunk a jelenlegi eszközparkunk technológiai korszerûsítése és mûködtetése. A projekt keretében az orgonafújtató gyártás munkaeszközeinek technológiai fejlesztését valósítottuk meg. A jelen pályázati konstrukció keretében 1 db Palmary palástköszörû gép, valamint 1 db D szériás robot 3 tengelyes 500mm beszerzése és üzembe helyezése valósult meg vámosszabadi telephelyünkön.
A fejlesztés sikeresen befejezôdött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Az üzembeállított új eszköz hatékonysága minôségben és a gyártási kapacitás növekedésében is mérhetô. Ez a minôség biztosítja a cég piacképességét, költséghatékony mûködését és versenyképességét is garantálja.
Projekt tényleges befejezése: 2017.12.15.
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-16-2017-00953

http://www.szechenyi2020.hu/

SZÉCHENYI TERV GINOP-1.2.2-15-2015-00560

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott: " Kapacitásbôvítés a KÖNYVES és FIA Kft-nél. " (9061 Vámosszabadi 059/65. hrsz, Hild József utca 5.) címû GINOP-1.2.2-15-2015-00560 jelû pályázat a Támogató döntése 16.120.463,- Ft összegû támogatást nyert el!
Kedvezményezett neve: KÖNYVES és FIA Orgonamotor-gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Projekt címe: Megmunkálóközpont beszerzése a KÖNYVES és FIA Orgonamotor-gyártó KFT-nél.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a KÖNYVES és FIA Kft. beruházásához nyújtott támogatásának összege: 16.120.463,- Ft.
Támogatás mértéke: 45%-os támogatottságú.
Projekt tartalmának bemutatása:
A vállalkozás fôprofilja orgonafújtatók, valamint egyedi szerszámok, alkatrészek gyártása orgonákhoz. Egyedi szegmens piacra gyárt és fejlett ipari technológiát alkalmazva folyamatosan fejleszti termékeit.
A folyamatos fejlôdést szem elôtt tartva a fejlesztés célja a piaci elvárásoknak való megfelelés, illetve a megrendelések növekvô száma miatt a gyártótevékenység eszközparkjának korszerûsítése, új gyártótechnológia beszerzése és mûködtetése. A technológiai komplexitás növelése érdekében a jelen pályázati konstrukció keretében egy HAAS VF-3YT típusú függôleges megmunkálóközpont beszerzése és üzembehelyezése valósult meg Vámosszabadin lévô telephelyünkön.
A fejlesztés sikeresen befejezôdött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Az üzembeállított új eszköz hatékonysága minôségben és a gyártási kapacitás növekedésében is mérhetô. Ez a minôség biztosítja a cég piacképességét, költséghatékony mûködését és versenyképességét is garantálja.
Projekt tényleges befejezése: 2016.12.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-15-2015-00560

SZÉCHENYI TERV GINOP-1.2.1-14-2014-00647

Kedvezményezett neve: KÖNYVES és FIA Orgonamotor-gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Projekt címe: Esztergagép beszerzése a KÖNYVES és FIA Orgonamotor-gyártó KFT-nél.
Szerzôdött támogatás összege: 17.689.941,- Ft.
Támogatás mértéke: 45%-os támogatottságú.
Projekt tartalmának bemutatása:
A vállalkozás célja a jelen pályázati konstrukció keretében a kínálat folyamatos megújítása mellett mûszakilag magas és technológiailag modernebb, korszerûbb és fejlettebb berendezések bevezetése volt a gyártási folyamatokba. Ez által a gyártó csarnokunkban lehetôvé vált a korábbiaknál lényegesen nagyobb hozzáadott értékû termékek gyártása, amely lehetôvé tette a nagyszámú megrendelôi igények kiszolgálását.
A projekt keretében beszerzésre került eszközök pontos megnevezése:
Az eredeti Támogatói Okirathoz képest bekövetkezett változás: 1 db Takisawa EX-310 CNC esztergagéphez képest beszerzésre került eszközök:
- 1db HAAS ST-20Y CNC esztergagép
- 1db Kompresszor AIRPROFI 503/100
- 1db KS2 Elektromos körkivágó
- 1db PRM 10E Motoros gyûrûhajlítógép
- 1db Lemezhengerítô RBM 1000-20 Eco.
A beszerzett eszközök megbízható megoldást kínálnak a termelés kiszolgálására, mindezzel kedvezôbb feltételeket biztosítva a már meglévô és a leendô ügyfelek számára. A beszerzett eszközökkel lehetôség nyílik a társaság alkalmazásában álló már meglévô kollegák stabil munkahelyének megtartására, valamint a képzett, gépipar területén nagy gyakorlattal rendelkezô szakemberek létszámának bôvítésére. A projekt megvalósulása hosszútávon megalapozta a vállalkozás árbevételének növekedését és a térségben munkahelyteremtô és munkahely megtartó képességét.
Projekt tényleges befejezése: 2016.03.30.
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-14-2014-00647

SZÉCHENYI TERV TÁMOP-2.3.4.A-13/1-2014-0245

Kedvezményezett neve: KÖNYVES és FIA Orgonamotor-gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Projekt címe: Gyakornoki program a KÖNYVES és FIA Orgonamotor-gyártó KFT-nél.
Szerzôdött támogatás összege: 2.919.560,- Ft.
Támogatás mértéke: 100%-os támogatottságú.
Projekt tartalmának bemutatása:
A TÁMOP-2.3.4.A-13/1 pályázat keretein belül, gyakornoki pozícióban "esztergályos" munkakörben alkalmazunk olyan fiatal (25 év alatti) munkavállalót, akinek pályafutásában - szakmájának megszerzése óta -  cégünk az elsô olyan munkáltató ahol  végzettségének megfelelô  munkakörben tud elhelyezkedni.  Gyakornokunk szakmai fejlôdésének segítése érdekében tapasztalt szaktudású  mentor kollégát biztosítunk, aki napi kapcsoltban támogatja, figyeli, dokumentálja a szakmai elôrehaladás folyamatát.
Jelen pályázat segítségével  " Szalagfûrészt anyagtovábbító állvánnyal és mérômûszerek " beszerzését indítottuk el, mely minôségbiztosítási és idôgazdálkodási szempontból komoly elôrelépést jelent számunkra, és Gyakornokunk részére korszerû eszközpark kezelését teszi lehetôvé.
A gyakornoki foglalkoztatás pályázati idôtartama 9hó + 4,5hó. A támogatott  foglalkoztatás elteltével a mentor a munkáltatóval közösen értékelést ad a gyakornok munkájáról, amely egyben ajánlás  (referencia) a késôbbi munkavállaláshoz is.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.05.31.
Projekt azonosító száma: TÁMOP-2.3.4.A-13/1-2014-0245

KÖNYVES ÉS FIA KFT • 9061 Vámosszabadi, Hild J. u. 5. • T.: 0036 30 747 36 83 • konyves@orgonafuvo.hu